20 Април
София 14 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

НОВО ПОВИШЕНИЕ! Променят ценита за "Гражданска отговорност"!

13/03/2024 17:25
ново повишение променят ценита гражданска отговорност
Министерският съвет одобри промени в Кодекса за застраховането, според които задължителната за шофьорите застраховка "Гражданска отговорност" да бъде по-скъпа за тези, които допускат повече инциденти на пътя и завеждат повече щети, съобщиха от пресслужбата на "Дондуков" 1.

Става дума за нов начин на определяне на застрахователната премия. Нарича се още бонус-малус и се дава отстъпка за безаварийно шофиране. А при участие в произшествия на пътя цената за застрахования се вдига.

С решението, прието на заседанието на кабинета днес, се въвежда задължение за застрахователите да публикуват собствените си политики относно използването на удостоверенията за застрахователни претенции във връзка с определянето на застрахователните премии по ГО. И да приемат собствени правила за коригиране на застрахователните премии (система "бонус-малус").

Стикерът за гражданска отговорност остава в историята.

Въвеждат се и нови дефиниции за "превозно средство" и "използване на превозно средство". Предложението предвижда изключение от задължението за застраховане на ремаркета категория 01 (до 75-0 килограма). Самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW. Велосипеди с двигател. Индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства.

Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован. 

Актуализират се минималните застрахователни суми по "Гражданска отговорност", както следва:

за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 6 450 000 евро;

за вреди на имущество (вещи) от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиран на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България. В тази връзка, се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия. А не като фиксирана сума.

Предвидени са изменения и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери. Както и заплащането на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях.

Промените в Кодекса за застраховането, приети от МС, трябва да бъдат разгледани и приети от Народното събрание.

Още новини четете в категория Новини
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Събота 20.04.2024 14 °C
Варна Събота 20.04.2024 11 °C
Бургас Събота 20.04.2024 12 °C
Пловдив Събота 20.04.2024 16 °C
Стара Загора Събота 20.04.2024 14.3 °C
Русе Събота 20.04.2024 14 °C
Благоевград Събота 20.04.2024 14 °C

Дневен хороскоп