25 Февруари
София 13 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

Политика за поверителност

Информация за собствеността

Издател / Publisher „Информационна агенция МЕДИА МОЛ“ ЕООД / Information agency MEDIAMALL, Ltd. [email protected] Mediamall.info заема водещо място сред новинарските медии в България. Издател е „Информационна агенция МЕДИА МОЛ“ ЕООД, която се нарежда сред водещите и най-големи издатели в България. В медийната ѝ група влизат сайтовете: Mediamall.info occupies a leading position among the news media in Bulgaria. The publisher is Information agency MEDIA MALL, Ltd.

Етичен кодекс

Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права; Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност; Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура; Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения; Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация; Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии , приемаме следните принципи :

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

1.1 Точност

 • Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.
 • Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.
 • Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.
 • Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.
 • В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.
 • При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

1.2 Поправки

 • Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.
 • Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.

1.3 Източници

 • Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.
 • Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.
 • Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.
 • Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Идентификация

 • Ще събираме информация с честни и законни средства.
 • Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.

2.2 Тормоз

 • Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.

2.3 Неприкосновеност на личния живот

 • Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.
 • Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.
 • Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.
 • Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.
 • Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.
 • Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.

2.4 Деца

 • Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.
 • Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.
 • Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.
 • Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди.
 • Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.

2.5 Дискриминация

 • Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
 • Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията.

2.6 Престъпления и жестокост

 • Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като "престъпник" преди издадена присъда.
 • Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.
 • Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.
 • Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.
 • Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.

2.7 Благоприличие

 • Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.

2.8 Самоубийства

 • При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание.
Алармирайте ни - Mediamall

Времето тази седмица

София Неделя 25.02.2024 13 °C
Варна Неделя 25.02.2024 15 °C
Бургас Неделя 25.02.2024 16 °C
Пловдив Неделя 25.02.2024 16 °C
Стара Загора Неделя 25.02.2024 15.3 °C
Русе Неделя 25.02.2024 14 °C
Благоевград Неделя 25.02.2024 13 °C

Дневен хороскоп