25 Април
София 12 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

САМО В MEDIAMALL: Защо правителството на Денков реши да променя Закона за чужденците в последните си дни на съществуване?

25/03/2024 15:55
mediamall правителството денков реши променя закона чужденците последните дни съществуване
Броени дни преди окончателното си напускане правителството на Денков реши да променя Закона за чужденците. Законопроектът е внесен в деловодството на Народното събрание на 22 март

Според кабинета, в националното законодателство следва да се въведат видовете лични документи. Издавани от Република България в съответствие с Регламент 2019/1157/ЕС на Европейския парламент. И на Съвета от 20 юни 2019 година. Както и процедурата по тяхното издаване.

В тази връзка са предвидени съответните изменения и в Закона за българските лични документи. И в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България.

На гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства. Предвидено е разширяване на приложното поле на ЗЧРБ. Като се разписва процедура за предоставяне на право на пребиваване в Република България на чужденци „специализанти“.

Друга причина, която налага приемането на ЗИДЗЧРБ, е свързана с констатирана необходимост. От подобряване на взаимодействието на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на:

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ);

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к от ЗЧРБ);

- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с право на продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ);

- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл. 24к от ЗЧРБ).

Във връзка с извършващи се проверки от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“. По регистрирани заявления за издаване на дългосрочни визи на основание чл. 15, ал. 1. Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ от лица, които са заявили. Че ще пребивават на територията на Република България - гр. София.

И наблюдаваната тенденция за увеличаване на регистрираните заявления е необходимо повишаване на контрола. Свързан със защита на националната сигурност. Следва да се предвиди и възможност органите на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Да налагат принудителни административни мерки спрямо граждани на държави - членки на Европейския съюз.Каквато към настоящия момент липсва в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България. На гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Необходимо е да се предложи и промяна в чл. 24, ал. 1,

т. 16 с цел да отпадне възможността за предоставяне на пребиваване на чужденци, желаещи да извършват дейност с нестопанска цел. Според статистика на Министерството на правосъдието се установява. Че интересът към тази възможност за предоставяне на пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ.

По реда и условията на Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения. За извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци за периода от 2002 г.. До момента е незначителен, като са подадени общо 486 заявления.

 

Още новини четете в категория Новини
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментари (1)

Хайдукът Софиянски

В политологията има термин „умора от лицето“. Дори един политик – чиновник, депутат, министър – да каже правилните думи и да вземе адекватни решения, което често е проблем, постоянното им присъствие във властта предизвиква страшни алергии в обществото.

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Четвъртък 25.04.2024 12 °C
Варна Четвъртък 25.04.2024 13 °C
Бургас Четвъртък 25.04.2024 14 °C
Пловдив Четвъртък 25.04.2024 13 °C
Стара Загора Четвъртък 25.04.2024 11 °C
Русе Четвъртък 25.04.2024 12 °C
Благоевград Четвъртък 25.04.2024 12 °C

Дневен хороскоп