17 Април
София 14 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

РАЗСЛЕДВАНЕ НА MEDIAMALL: Как се фабрикува професионален опит за заемане на висок пост в АПИ, а прокуратурата си трайка?

19/03/2024 07:47
разследване mediamall фабрикува професионален опит заемане висок пост апи прокуратурата трайка
Докога прокуратурата ще си затваря очите пред беззаконието в АПИ? Докога?

Оказа се, че в любимата на всички българи АгенцияПътна инфраструктурадлъжносттаглавен секретарсе заема от Йоана Пеловска. Въпреки че е установено по надлежен ред, че представените от нея документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността.

На 14 ноември 2023 година MEDIAMALL публикува свое разследване със заглавие:

 Разследване на MEDIAMALL: Връщат ли ПП-ДБ времената накалинките“ в държавнатаадминистрация?“

В него разказахме и подкрепихме думите си с официални документи за назначението на Йоана Пеловска на високата длъжностглавен секретар“ в АгенцияПътна инфраструктура“ (АПИ).

Тези факти са удостоверени от конкурсна комисия и публикуван списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаглавен секретар” в АгенцияПътна инфраструктураобявен със Заповед № РД-11-1330/12.10.2023 г..

Ето ТУК е публикуван и въпросния списък:

 https://api.bg/bg/karieri/spisuk-na-dopusnatite-i-nedopusnatite-kandidati-za-dluzhnostta-glaven-sekretar-v-agentsiya-putna-infrastruktura.html

Видно от списъка Йоана Пеловска не е допусната до участие в конкурс. СъщатаНа основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от НПКДА - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността - 6 години професионален опит на ръководна длъжност и/или  придобит V старши ранг - Ръководно ниво 3А“.

На 5 декември 2023 г. MEDIAMALL публикува втора публикация по случая със заглавие:

„РАЗСЛЕДВАНЕ НА MEDIAMALL: Как се прави конкурс за назначаване на високдържавен пост за определенакалинка“?“

Във втората ни публикация разказахме как само за 20 дена Йоана Пеловска започна да отговаря на всички изисквания. Тя е единствената, която бе допусната до участие в конкурса. Цяло чудо щеше да е, ако въпросната госпожа и този път не беше назначена на високия постглавен секретар.

Както и предположихме Пеловска бе назначена и към днешна дата заема високия пост на главен секретарна АПИ. Не се чудете, защо кадърните хора не желаят да участват в конкурси за различни длъжности в държавната администрация.

Конкурсът с г-жа Йоана Пеловска е ярък пример, с който трябваше да се заеме прокуратурата. Но в държавата на сглобката как да се случи това? 

Все пак на 7 февруари народния представител Цвета Рангелова решава да отправи депутатски въпрос до регионалния министър Андрей Цеков. В който иска да получи отговор на поставен от нея въпрос, касаещ назначаването на Йоана Пеловска.

Както и предполагахме министър Цеков отговори, че всичко си е наред. Цвета Рангелова обаче поиска с втори въпрос да ѝ бъдат представени документите, с които Пеловска е участвала в конкурса за „главен секретар“ на АПИ.

В отговорът на Министър Цеков лъсна цялата истина.

Йоана Пеловска е доказвала професионален опит с извлечение от регистър Булстат. Някой май си е мислил, че всички можем да си затворим очите пред очевадното.

Ето какво гласи чл. 2 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията:

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, на Закона за митниците или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

(3) Професионален опит се доказва с официални документи за:

1. трудов стаж;

2. служебен стаж;

3. осигурителен стаж.

4. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Професионалният опит за специфични длъжности, посочени в Класификатора на длъжностите в администрацията, се преценява с оглед функциите на длъжността, определени с нормативен акт.

Официалните документи за трудов и служебен стаж са трудовата книжка и служебната книжка. Осигурителен стаж се доказва с документ издаден от НАП или НОИ.

Както се досещате, извлечение от регистър Булстат не е официален документ, с който да се установи професионален опит. Ако имахме работеща прокуратура много бързо щеше да се установи истината, но не би?

Но какво значат някакви закони за лица, които са се взели над тях.

Докога прокуратурата ще си затваря очите пред беззаконието в АПИ? Докога?

 

Още новини четете в категория Разследване
Не пропускайте - последвайте ни в Google News и Telegram!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Сряда 17.04.2024 14 °C
Варна Сряда 17.04.2024 19 °C
Бургас Сряда 17.04.2024 18 °C
Пловдив Сряда 17.04.2024 17 °C
Стара Загора Сряда 17.04.2024 13.3 °C
Русе Сряда 17.04.2024 18 °C
Благоевград Сряда 17.04.2024 14 °C

Дневен хороскоп