25 Май
София 24 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

Въвеждат електронно досие на всеки имот

12/05/2024 20:42
въвеждат електронно досие всеки имот
Всеки имот в страната ще бъде с електронно досие. Това ще стане с промени в Наредба №2 за воденето и съхраняването на имотния регистър, които са пуснати от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.

Промените се правят, за да бъде приведена Наредбата в съответствие с приетите през миналата година промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Те предвиждат дигитализация на всички актове на хартиен носител. Съхранявани в службите по вписванията към Агенцията по вписванията, създаване на електронни партидни дела на всички вписани актове в имотния регистър. Също така и обезпечаване на дейността на Агенцията по вписванията по водене на имотния регистър в електронна форма.

Наредбата предвижда създаване и поддържане от Агенцията по вписванията на обща база данни. Тя ще съдържа електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

С промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Наредбата се регламентира идентичността между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма. Съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Службите по вписванията ще имат задължение да въвеждат информация в електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните пет части. Част “А” - за имота; част “Б” - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост. Част “В” - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридически факти и обстоятелствата, подлежащи на вписване. Част “Г” - за ипотеките. и част “Д” - за възбраните. В част “А” на партидата вписват данни. Като например идентификатор на имота; вида на имота - поземлен, сграда или самостоятелен обект в сграда. Адреса; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата. В част “Б” на партидата вписват данни за името и ЕГН на собственика. Ако е физическо лице; името на собственика, ако е фирма; видът собственост - частна или публична. При съсобственост - идеалните части (дяловете), както и данните за съсобствениците, а при съпружеска имуществена общност - данните за съпрузите.

Промените в наредбата ще дадат възможност информация за всеки имот да бъде намирана много по-лесно и по-бързо. При извършване на проверка съдията по вписванията ще прави служебно справки. Включително и за кадастрални карти и схеми, пише още в наредбата.

Източник: Труд

Още новини четете в категория Бизнес
Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Събота 25.05.2024 24 °C
Варна Събота 25.05.2024 25 °C
Бургас Събота 25.05.2024 25 °C
Пловдив Събота 25.05.2024 25 °C
Стара Загора Събота 25.05.2024 22.5 °C
Русе Събота 25.05.2024 26 °C
Благоевград Събота 25.05.2024 24 °C

Дневен хороскоп