19 Юни
София 21.2 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило

БВП НА БЪЛГАРИЯ: Ръстът се забавя на годишна база през първото тримесечие на 2024 г.

07/06/2024 13:52
Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на България се забавя на годишна база през първото тримесечие на годината, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ), цитирана от БТА.

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт нараства с 1,8 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0,4 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни, оповестени от НСИ днес. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2023 г. БВП е нараснал с 2 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,4 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният БВП възлиза на 43 279,9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3437 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 38 298,6 млн. лв. по текущи цени.

Ето кои са най-продаваните марки нови автомобили в България от началото на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1,7 на сто, което е намаление с 0,7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2023 година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3,2 процентни пункта до 31,3 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 67 на сто през първото тримесечие на 2024 г. при 63,1 на сто през първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. за крайно потребление се изразходват 80,6 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал формират 14,2 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1,1 на сто на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2024 година показват нарастване на крайното потребление с 0,9 на сто и бруто образуване на основен капитал - с 1,7 на сто, спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги намалява с 2,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 1,9 на сто в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. Според справка на НСИ за същия период на 2023 г. брутната добавена стойност е нараснала с 0,4 на сто, а причина за регистрирания икономически ръст е било увеличението на бруто капиталообразуването с 1,9 на сто.

Годишни изменения.

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. БДС нараства с 2,4 на сто според сезонно изгладените данни. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 3,4 на сто и бруто образуване на основен капитал със 7,9 на сто. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 2,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 3,7 на сто. На годишна база справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2023 г. брутната добавена стойност е нараснала с 2,2 на сто, крайното потребление е регистрирало ръст от 2,8 на сто, бруто образуването на основен капитал се е увеличило с 5,2 на сто, износът на стоки и услуги е нараснал с 3 на сто, а вносът е намалял с 4,3 на сто.

Още новини четете в категория Бизнес
Последвайте ни в Telegram: https://t.me/mediamall_info
Не пропускайте най-важното и в Google News!
Алармирайте ни - Mediamall

Коментирай

(няма да бъде публично показан)

Времето тази седмица

София Сряда 19.06.2024 21.2 °C
Варна Сряда 19.06.2024 25.4 °C
Бургас Сряда 19.06.2024 24.1 °C
Пловдив Сряда 19.06.2024 28.5 °C
Стара Загора Сряда 19.06.2024 26.1 °C
Русе Сряда 19.06.2024 29.1 °C
Благоевград Сряда 19.06.2024 21.2 °C

Дневен хороскоп